Tuesday, 14 June 2016

WOW! IKAN LAGA PALING CANTIK DI PAMERAN BETTA FISH INTERNATIONAL! (VIDEO)

Semasa " Aqua- Fisch " Kampffischfreunde.de mengadakan Pertandingan Betta Antarabangsa. Kampffischfreunde.de adalah satu bab dalam Kongres Betta Antarabangsa (IBC ). Pada acara itu lebih 300 betta cantik telah dipamerkan dan dilelong kepada peminat Betta Fish.VIDEO


No comments:

Post a Comment